Naša firma bavi se izvođenjem plinskih instalacijaOvlašteni smo izvođači plinskih instalacija i imamo licence od:


1. GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. – za radno područje A

2. DUKOM PLIN d.o.o.

3. MONTOGIM-PLINARA d.o.o.

4. IVAPLIN d.o.o.


Ovlašteni smo ispitivači plinskih instalacija i imamo licence od:


1. GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. – za razinu I-II

2. IVAPLIN d.o.o.


Sanacija plinske instalacije – cjenik:

-radni sat ekipe (monter i pomočni radnik) - 150,00 kn (19,96 eur) + PDV 25% = 187,50 kn (24,96 eur)

-brtvljenje plinskog bojlera sa svim spojnim i potrošnim materijalom - 300,00 kn (39,93 eur) + PDV 25% = 375,00 kn (49,91 eur)

-brtvljenje plinskog štednjaka sa svim spojnim i potrošnim materijalom
(novi plinski ventil i crijevo) - 300,00 kn (39,93 eur) + PDV 25% = 375,00 kn (49,91 eur)

-brtvljenje plinske sobne peći sa svim spojnim i potrošnim materijalom - 300,00 kn (39,93 eur) + PDV 25% = 375,00 kn (49,91 eur)